Pallet xuất khẩu loại 1

Còn hàng

Liên hệ

Pallet xuất khẩu loại 1 : là loại pallet khi xuất khẩu cùng với hàng qua nước ngoài : có thể xử dụng tiếp trong kho KÍCH THƯỚC PALLET VÀ LỰC KÊ HÀNG THÔNG DỤNG * 1 SỐ KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG CỦA PALLET GỖ : Đóng container 800 X 1200  1000 X 1200  1000 X 1000 1100 X 1100 1200 X 1200 1050 x 1050 1150 x 1150 1140 x 1140 QUY CÁCH :PALLET GÙ : XÚC 4 HƯỚNG THANH NAN DÀY 25mm TRỞ LÊN THANH NAN RỘNG 90-100 mm  GÙ : 150mm - 120mm - 150 mm GỖ : TRÀM Thông tin về quy cách cần biết : - Kích thước chung của pallet : dài x rộngxcao - Thanh trên mặt = dày x rộng x dài = số lượng - Thanh nan gánh = dày x rộng x dài = số lượng - Cục gù = dày x cao x dài = số lượng - Thanh đóng chân=dày x rộng x dài = số lượng Yêu cầu về pallet khi gia công - Bản nghiệm thu của QC (nếu có) - Pallet bào hoặc không bào - Pallet khô hoặc tươi - Đinh ( kích thước đinh, loại đinh, số lượng) - Phun Trùng bằng hóa chất (MB) hay nhiệt(HT) - Số lượng : 1 đơn hàng hoặc 1 tháng - Vận chuyển hay lấy tại chỗ - Lực kê tĩnh, động, xếp trồng, xếp đơn Ghi chú về lực và quy cách cây : có thể chọn độ (dày x rộng x dài) khác để tăng/giảm lực - Độ dày thanh nan  : từ 15mm - 50mm - Độ rộng của thanh nan : 50mm - 120 mm - Cục gù : dày từ 50mm - 100mm ; rộng 50m - 100mm ; dài từ 5cm - 300mm tùy vị trí đặt QUY CÁCH :PALLET ĐỐ : XÚC 2 HƯỚNG THANH NAN DÀY 25mm TRỞ LÊN THANH NAN RỘNG 90-100 mm  ĐỐ : DÀY 50mm X CAO 100mm GỖ : TRÀM Thông tin về quy cách cần biết : - Kích thước chung của pallet : dài x rộngxcao - Thanh trên mặt = dày x rộng x dài = số lượng - Thanh đố = dày x cao x dài = số lượng - Thanh đóng chân=dày x rộng x dài = số lượng - Lực Kê hàng Yêu cầu về pallet khi gia công - Bản nghiệm thu của QC (nếu có) - Pallet bào hoặc không bào - Pallet khô hoặc tươi - Đinh ( kích thước đinh, loại đinh, số lượng) - Phun Trùng bằng hóa chất (MB) hay nhiệt(HT) - Số lượng : 1 đơn hàng hoặc 1 tháng - Vận chuyển hay lấy tại chỗ - Lực kê tĩnh, động, xếp trồng, xếp đơn - Pallet kê hàng trong kho gì (Nếu là kho lạnh thì phải đặc chế riêng) Ghi chú về lực và quy cách cây : có thể chọn độ (dày x rộng x dài) khác để tăng/giảm lực - Độ dày thanh nan  : từ 15mm - 50mm - Độ rộng của thanh nan : 50mm - 120 mm - Cục gù : dày từ 50mm - 100mm ; rộng 50m - 100mm ; dài từ 5cm - 300mm tùy vị trí đặt Ghi chú : Email cho chúng tôi Quy cách hoặc bản vẽ từ kho hoặc 1 tấm hình thực. Chúng tôi sẽ báo giá trong vòng 5-30p qua mail và gửi hình mẫu cho quý Công ty xem thử

Pallet xuất khẩu loại 1 : là loại pallet khi xuất khẩu cùng với hàng qua nước ngoài : có thể xử dụng tiếp trong kho

KÍCH THƯỚC PALLET VÀ LỰC KÊ HÀNG THÔNG DỤNG

* 1 SỐ KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG CỦA PALLET GỖ : Đóng container

800 X 1200 

1000 X 1200 

1000 X 1000

1100 X 1100

1200 X 1200

1050 x 1050

1150 x 1150

1140 x 1140

QUY CÁCH :PALLET GÙ : XÚC 4 HƯỚNG

THANH NAN DÀY 25mm TRỞ LÊN

THANH NAN RỘNG 90-100 mm 

GÙ : 150mm - 120mm - 150 mm

GỖ : TRÀM

Thông tin về quy cách cần biết :

- Kích thước chung của pallet : dài x rộngxcao

- Thanh trên mặt = dày x rộng x dài = số lượng

- Thanh nan gánh = dày x rộng x dài = số lượng

- Cục gù = dày x cao x dài = số lượng

- Thanh đóng chân=dày x rộng x dài = số lượng

Yêu cầu về pallet khi gia công

- Bản nghiệm thu của QC (nếu có)

- Pallet bào hoặc không bào

- Pallet khô hoặc tươi

- Đinh ( kích thước đinh, loại đinh, số lượng)

- Phun Trùng bằng hóa chất (MB) hay nhiệt(HT)

- Số lượng : 1 đơn hàng hoặc 1 tháng

- Vận chuyển hay lấy tại chỗ

- Lực kê tĩnh, động, xếp trồng, xếp đơn

Ghi chú về lực và quy cách cây : có thể chọn độ (dày x rộng x dài) khác để tăng/giảm lực

- Độ dày thanh nan  : từ 15mm - 50mm

- Độ rộng của thanh nan : 50mm - 120 mm

- Cục gù : dày từ 50mm - 100mm ; rộng 50m - 100mm ; dài từ 5cm - 300mm tùy vị trí đặt

QUY CÁCH :PALLET ĐỐ : XÚC 2 HƯỚNG

THANH NAN DÀY 25mm TRỞ LÊN

THANH NAN RỘNG 90-100 mm 

ĐỐ : DÀY 50mm X CAO 100mm

GỖ : TRÀM

Thông tin về quy cách cần biết :

- Kích thước chung của pallet : dài x rộngxcao

- Thanh trên mặt = dày x rộng x dài = số lượng

- Thanh đố = dày x cao x dài = số lượng

- Thanh đóng chân=dày x rộng x dài = số lượng

- Lực Kê hàng

Yêu cầu về pallet khi gia công

- Bản nghiệm thu của QC (nếu có)

- Pallet bào hoặc không bào

- Pallet khô hoặc tươi

- Đinh ( kích thước đinh, loại đinh, số lượng)

- Phun Trùng bằng hóa chất (MB) hay nhiệt(HT)

- Số lượng : 1 đơn hàng hoặc 1 tháng

- Vận chuyển hay lấy tại chỗ

- Lực kê tĩnh, động, xếp trồng, xếp đơn

- Pallet kê hàng trong kho gì (Nếu là kho lạnh thì phải đặc chế riêng)

Ghi chú về lực và quy cách cây : có thể chọn độ (dày x rộng x dài) khác để tăng/giảm lực

- Độ dày thanh nan  : từ 15mm - 50mm

- Độ rộng của thanh nan : 50mm - 120 mm

- Cục gù : dày từ 50mm - 100mm ; rộng 50m - 100mm ; dài từ 5cm - 300mm tùy vị trí đặt

Ghi chú : Email cho chúng tôi Quy cách hoặc bản vẽ từ kho hoặc 1 tấm hình thực. Chúng tôi sẽ báo giá trong vòng 5-30p qua mail và gửi hình mẫu cho quý Công ty xem thử

Sản phẩm liên quan